Europäische Geschichte Online

Z Everything Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
0.00
(0 głosów)

Europäische Geschichte Online (EGO) – serwis internetowy w systemie otwartego dostępu, publikujący artykuły naukowe na temat historii Europy w okresie 1450–1950. Wydawcą EGO jest Leibniz-Institut für Europäische Geschichte w Moguncji (IEG), przy współpracy z Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften uniwersytetu w Trewirze oraz z Bawarskiej Biblioteki Państwowej (Bayrische Staatsbibliothek) w Monachium. Do Redakcji EGO należą dyrektorzy IEG oraz 25 europejskich historyków. Projekt jest finansowany ze środków kraju związkowego Nadrenia-Palatynat oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft.

Idea

EGO ukazuje nowożytną historię Europy w sposób interdyscyplinarny, z pespektywy ponadkulturowej i ponadnarodowej. Od artykułów, publikowanych w języku angielskim i niemieckim, prowadzą linki do materiałów powiązanych z nimi tematycznie (obrazów, map, filmów, źródeł zdigitalizowanych, plików muzycznych).

Artykuły są podzielone na 10 wątków tematycznych (threads):

  • Teorie i metody: Metodologiczno-teoretyczne podejścia do ponadkulturowej historii Europy
  • Podłoże: Europa jako przestrzeń komunikacyjna – założenia i uwarunkowania
  • Crossroads: Przestrzenie zintensyfikowanej komunikacji
  • Modele i stereotypy: Powstawanie stereotypów w procesach transferu międzykulturowego
  • Europa w drodze: Migranci i podróżujący jako pośrednicy transferu międzykulturowego
  • Media europejskie: Media i wydarzenia medialne
  • Europejskie sieci kontaktów i zależnośsci (networks): Transfer idei, technologii i praktyk w relacjach i kontaktach międzyosobowych
  • Ponadnarodowe ruchy i organizacje: Grupy działające ponad granicami państw – ich programy i struktury
  • Sojusze i wojny: Systemy obronne i proces uczenia się z militarnych zwycięstw i porażek
  • Europa i świat: Powiązania Europy z resztą świata; Europa z perspektywy pozaeuropejskiej

Linki zewnętrzne


Nie możesz publikować komentarzy.