Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik

Z Everything Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
0.00
(0 głosów)
{{#invoke:infoboksy|usun_grafiki|Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik
}}
cecha=P18 grafika_rozmiar }} wiersz=class="grafika-z-wikidanych" pole=style="text-align:center; font-size:95%; background-color:white; border-top:1px solid #eee; border:1px solid #aaa;"

}}|-

Państwo {{{kraj}}}
Organ prasowy {{{organizacja}}}
Rodzaj czasopisma nauki społeczne
Pierwszy numer {{{ukazuje_się_od}}}
Ostatni numer {{{ukazywał_się_do}}}
Redaktor naczelny {{{naczelny}}}
Średni nakład 600-1000 egz. egz.
Średnia sprzedaż 600-800 egz. egz.
Liczba stron {{{liczba_stron}}}

{{#invoke:Sprawdź|Parametry

|=problemy-w-infobox
|tytuł         = 
|podtytuł       = 
|grafika        = 
|opis_grafiki     = 
|częstotliwość     = 
|kraj         = 
|adres         = 
|wydawca        = 
|organizacja      = 
|tematyka       = 
|język         = 
|ukazuje_się_od    = 
|ukazywał_się_do    = 
|naczelny       = 
|stali współpracownicy = 
|nakład        = 
|sprzedaż       = 
|format        = 
|liczba_stron     = 
|ISSN         = 
|ISSN2         = 
|OCLC         = 
|odznaczenia      = 
|commons        = 
|source        = 
|quote         = 
|www          = uri?
|punkty MNiSW     = 
|data MNiSW      = 
|punkty IF       = 
|data IF        = 
|DOI          = 
|odpowiednik = 

}} {{#invoke:Multiple image|render}} Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik (skr. AfSS, pol. Archiwum Nauk Społecznych i Polityki Społecznej) – niemieckie czasopismo naukowe poświęcone naukom społecznym wydawane w latach 1904–1933. Było pionierskim przedsięwzięciem w międzynarodowych badaniach społecznych. Naukowcy anglosascy uważają je za najbardziej znaczące czasopismo w obszarze nauk społecznych XX wieku[1].

Historia

Pismo złożyli Edgar Jaffé, Werner Sombart i Max Weber[2] na bazie innego, wydawanego przez tybińskie wydawnictwo Heymann – Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik: Zeitschr. zur Erforschung d. gesellschaftl. Zustände aller Länder (pol. Archiwum Ustawodawstwa Socjalnego i Statystyki. Czasopismo poświęcone badaniom sytuacji społecznej wszystkich krajów), które w 1903 sprzedał polityk i publicysta, Heinrich Braun. Był on w tym czasie silnie zaangażowany politycznie i z powodzeniem wystartował w wyborach do Reichstagu. Wkrótce popadł jednak w problemy finansowe, co dało asumpt do sprzedaży pisma, które 23 sierpnia 1903, za 60 000 marek, nabył Jaffé, ekonomista, który pozyskał do edycji Sombarta i Webera. Nazwiska te zachęciły do wydawania nowego tytułu wydawcę Paula Siebecka. W początkowym okresie działania pisma (dwa lata) do kręgu wydawców należeli też Robert Michels, Joseph Alois Schumpeter oraz Alfred Weber[1].

W pierwszym numerze zamieszczono podpisaną przez „edytorów” Deklarację (niem. Geleitwort), która mówiła o kontynuacji linii Brauna, jednak można w niej znaleźć sygnały innowacji teoretycznych, zwłaszcza dotyczących obserwacji współczesności. Wskazywano m.in. na konieczność zmiany perspektywy poznawczej nauk społecznych, w tym zaangażowanie się w badania nad klasą robotniczą. W Deklaracji napisano: nasze pismo będzie dziś musiało uznać historyczne i teoretyczne poznanie ogólnych kulturowych warunków rozwoju kapitalistycznego za to zagadnienie badawcze, w służbie którego się postrzega. Max Weber uznawał za swoje credo tworzenie jasnych pojęć. Za główny cel działalności przyjęto próbę nowego usytuowania w porządku problemów dziedzin gospodarki i kultury[1].

Nakład i sprzedaż w latach 1910–1925
Wrzesień 1910 Sierpień 1914 Luty 1919 Lipiec 1925
Nakład 1000 około 600 około 600 1000
Sprzedaż w Niemczech 420 357 410 569
Sprzedaż poza Niemcami 309 281 226 256
Razem 729 638 636 825

Od 1909 organizacją czasopisma zajmował się socjaldemokratyczny ekonomista Emil Lederer, a Archiv... prenumerowany był w kilkunastu krajach na świecie oraz wydawany w dużym, jak na czasopisma socjologiczne, nakładzie tysiąca egzemplarzy. Oprócz niemieckich, z pismem współpracowały księgarnie w Brukseli, Budapeszcie, Christianii (Oslo), Hadze, Kopenhadze, Londynie, Nowym Jorku, Paryżu, Sankt Petersburgu, Rzymie, Sztokholmie, Wiedniu oraz Zurychu. Prenumerata trzyzeszytowego tomu kosztowała 16 marek (pojedynczy zeszyt kosztował 7 marek)[1].

W tym okresie do redakcji dołączył Robert Michels. Artykuły pisała też żona Jaffé, emancypantka Else. Sombart pozyskał również ukraińskiego teoretyka kryzysu, Mychajła Tuhana-Baranowskiego. Oprócz tego do autorów tekstów należeli m.in. Georg Simmel (np. Socjologia biedy), a po 1918, w okresie polaryzacji światopoglądowej i powstaniu opozycyjnych środowisk badawczych w Lipsku, Berlinie, Wiedniu, Heidelbergu, Frankfurcie nad Menem i Kolonii, również: Karl Mannheim (wprowadził na łamy socjologię wiedzy i opublikował swoje kluczowe artykuły – Historyzm i Myślenie konserwatywne), Alfred Weber oraz Joseph Schumpeter[1]. Max Weber w 1905 opublikował w ramach serii swoje ważne dzieło Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus[3], a Werner Sombart w 1907 – Der Begriff der Stadt und das Wesen der Städtebildung[4].

Zespół redakcyjny postrzegany był przez wybuchem I wojny światowej jako grupa outsiderów funkcjonujących ma marginesie akademickiego establishmentu Cesarstwa Niemieckiego. Robert Michels od 1906 do 1915 publikował w czasopiśmie prowokacyjne teksty na temat socjologii ugrupowań politycznych[1].

Sombart w swoich wystąpieniach podkreślał, że AfSS zajmował na rynku czasopism społecznych najwyższą pozycję europejską w zakresie promowania postępowych reform społecznych, mających na celu demokratyzację mas. Wyraźnie przeciwstawiał się teoriom marksistowskim i akademickiemu socjalizmowi w duchu Gustava Schmollera. W 1920 demonstracyjnie ustąpił ze stanowiska współedytora pisma, ponieważ nie zgadzał się z lewicowym kursem początkowej, założycielskiej fazy Republiki Weimarskiej[1].

W 1933 Lederer i większość jego współpracowników, zagrożonych przez hitlerowców, wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Pismo zakończyło wówczas działalność. Znaleźli oni w większości zatrudnienie w nowojorskiej New School for Social Reserch. W 1934 uruchomili tam czasopismo Social Reserch, kontynuujące tradycje AfSS[1].

Kwestia polska

Do 1903 pismo Brauna nie poruszało zbyt często kwestii polskich. Zmieniło się to począwszy od powołania nowego czasopisma. Szczególnie chętnie publikowano dyskusje pomiędzy naukowcami polskimi i niemieckimi. Np. w tomie drugim Zofia Daszyńska-Golińska opublikowała obszerny tekst na temat stosunków agrarnych w Galicji. Po wydaniu w 1910 Kwestii polskiej autorstwa Ludwiga Bernharda, w piśmie ukazało się krytyczne omówienie tego dzieła, napisane przez Kazimierza Zimmermanna. Redaktorzy wskazali, że z wielu względów wydawało nam się pożądane, zanim opublikujemy recenzję dzieła Bernharda pióra niemieckiego autora, dać okazję wypowiedzenia się polskiemu głosowi z polskiego punktu widzenia. Recenzję niemiecką wydrukowano dopiero po wznowieniu książki, a napisał ją Otto Bauer (jego stanowisko było bardziej krytyczne niż polskie)[1].

Od około 1916 AfSS zaczęło popierać niemiecką politykę Mitteleuropy. Po przegranej wojnie w publikacjach zaznaczyły się wyraźne głosy usprawiedliwiające (w miejsce analizy społeczno-naukowej) niemieckie roszczenia do byłej tzw. prowincji pruskiej. Celowali w tym historyk Hermann Oncken i prawnik Moritz Jaffé[1].

Przypisy

 1. a b c d e f g h i j Gangolf Hübinger, Awangardy nauk społecznych. Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik (1904-1933), w: Roczniki Historii Socjologii, vol. II/2012, Epigram, Toruń, 2012, s. 73-90, ISSN 2084-2031
 2. {{#invoke:Cytuj|auto}}{{#invoke:Sprawdź|Parametry|=problemy-w-cytuj|autor=text?|autor r=text|cytat=txt|czasopismo=text|data=text?|data dostępu=text|format=text|inni=text|język=text|miejsce=text|odpowiedzialność=text|opublikowany=text|praca=text|rozdział=text|seria=text|url=uri*|tytuł=text|wydanie=text|wolumin=text|numer=text|wydawca=text|opis=text|redaktor=text|s=text|bibcode=text|doi=text|isbn=text|issn=text|lccn=text|oclc=text|pmc=text|pmid=text|arxiv=text|jstor=text|ol=text|id=text|archiwum=uri|odn=text|zarchiwizowano=text|typ nośnika=text|dostęp=text|patent=text|kropka=text}}goły link w tytule
 3. Marcin Hintz, Teologiczne aspekty ewangelickiego etosu pracy, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, s. 1
 4. Kazimierz Dziewoński, BAZA EKONOMICZNA I STRUKTURA FUNKCJONALNA MIAST. STUDIUM ROZWOJU POJĘĆ, METOD I ICH ZASTOSOWAŃ, PWN, Warszawa, 1967, s. 10


Nie możesz publikować komentarzy.